TRANSPORT

Društvo posjeduje vlastiti vozni park koji se sastoji od četiri kamiona sa poluprikolicama, kao i prikolice za transport piljevine te dvije prikolice za transport kontejnera.

DASKE

Prizvodnja različitih vrsta daske: sirova, parena i sušena daska. Daska se proizvodi od kvalitetnog drveta bukve. Debljina: 25mm-80mm Dužina: 0.3-0.9m 1-2m, 2.1m+

PELET

Proizvodimo i kvalitetno, visokokalorično bio-gorivo proizvedeno presovanjem piljevine i strugotina suhog drveta, 50% bukva i 50 % jela/smrča, bez dodavanja ljepila i aditiva.

ELEMENTI

Proizvodnja različitih vrste bukovih elemenata koji se koriste za izradu masivnih ploča, parketa i djelova namještaja. Elementi se po mogućnosti mogu pariti i sušiti po zahtjevu kupca.