O NAMA

Društvo Fekry d.o.o. Ustikolina osnovano je 17.08.2006. godine, sa sjedištem u Ustikolini na lokaciji Njuhe bb. pored magistralnog puta Goražde-Sarajevo. Osnovna djelatnost društva je proizvodnja rezane građe i proizvodnja peleta. Društvo od osnivanja ima stalnu tendeciju rasta proizvodnje i upošljavanja novih radnika..

Vrhunski kvalitet i certificirana proizvodnja

Proizvodni kapaciteti su: proizvodnja i prorez cca. 12.000 m3 trupaca na godišnjem nivou, proizvodnja peleta cca. 9.000 tona godišnje, instalirane sušare kapaciteta 300 m3. Društvo posjeduje i dvije komore za parenje drveta kapaciteta 1000 m3

Kvalitetom naših proizvoda, zadovoljili smo stroge procedure i preduslove za kupnju, klijenata iz iz čitavog svijeta: Amerika, Kina, Jordan, Dubai, Slovenija, Rumunija, Italija …

Proizvodnja je u skladu sa strogim ISO 9001 i FCS® CoC certifikatima.